Cookies- og privatlivspolitik

1. Ejeroplysninger

Hjemmesiden ejes af:

Design Butikken Anton
Ballevej 4 DK-8300 Odder 
CVR-nr.: 36181125
+45 3023 9741
info@designbutikkenanton.dk

2. Hvad er cookies?

Læs mere under punktet “3.6 Cookiesamtykke” nederst på siden.

2.1 Hvor lang tid opbevares cookies?

Læs mere under punktet “3.6 Cookiesamtykke” nederst på siden.

2.2 Hvordan slettes cookies ved ændring af cookiesamtykke?

Læs mere under punktet “3.6 Cookiesamtykke” nederst på siden.

2.3 Hvordan undgås cookies?

Læs mere under punktet “3.6 Cookiesamtykke” nederst på siden.

2.4 Hvilket formål har cookies på dette website?

Læs mere under punktet “3.6 Cookiesamtykke” nederst på siden.

3. Persondataforordning

Den EU-dækkende persondataforordning (GDPR) trådte i kraft d. 25. maj 2018. I forbindelse med denne nye forordning stilles der en række krav som skal sikre en sikker databehandling. 
GDPR er med til at beskytte og forbedre registreredes rettigheder. Disse rettigheder omfatter beskyttelse af personoplysninger, beskyttelse mod ulovlig behandling af personoplysninger og uhindret bevægelse af personoplysninger inden for EU.
Bemærk at GDPR ikke gælder for oplysninger, som allerede er offentligt tilgængelige.

Design Butikken Anton har sikret at alle procedurer og arbejdsgange som indbefatter behandling af personfølsomme data overholdes i forbindelse med persondataforordningen. Her på siden finder du alle relevante informationer, som vedrører den nye persondataordning.

3.1 Hvad er persondata?

Det kan være mange ting. Det kan være navn, adresse og telefonnummer, men det kan også være et billede eller en IP-adresse. Overordnet er persondata alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er dermed ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.

3.2 Indsamling og anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger afgive aldrig til tredjepart medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. 

I forbindelse med indgåelse af en kundeaftale hos Design Butikken Anton behandler vi følgende data, herunder særligt:

  • Firmanavn
  • CVR-nummer
  • Kontaktpersonens navn
  • Kontaktpersonens e-mail
  • Kontaktpersonens telefonnummer
  • Firmaadresse

Personoplysninger anvendes til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. 

3.3 Hvem er persondataansvarlig?

Design Butikken Anton (CVR-nr.: 36181125) er ansvarlig for behandling af dine personlige oplysninger.

3.4 Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse på info@designbutikkenanton.dk eller på telefon 30 23 97 41. Viser det sig at der er registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod registrering i henhold til regler i Persondataloven.

3.5 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

3.6 Cookiesamtykke